Psykoterapia

Olen työskentelyotteeltani aktiivinen ja suorapuheinen. Yritän aidosti ymmärtää asiakasta ja olla läsnä piiloutumatta liikaa ammatillisen etäisyyden taakse. Vahvuuteni psykologina ja terapeuttina on käytännönläheisyys ja se, että pystyn soveltamaan psykologista tietoa arkeen. Pyrin työssäni aina siihen, että asiakkaan ymmärrys omasta tilanteestaan lisääntyy.

Työskentelen nuorten ja aikuisten kanssa. Nuorten kanssa työskentelyyn voidaan yhdistää vanhempien tapaamisia ja joskus vanhemmat voivat hakea apua kasvatukseen ja omaan jaksamiseensa myös tilanteissa, joissa nuori itse ei koe tarvitsevansa psykologin apua.

Työskentelyn tavoite ja kesto määritellään aina yhteistyössä asiakkaan kanssa. Käynnit voivat toteutua joko viikoittain tai harvemmin. Myös työskentelyn sisällöistä ja menetelmistä sovitaan yhdessä tarkemmin.

Sovellan työssäni erityisesti hyväksymis- ja omistautumisterapian menetelmiä. Hyväksymis- ja omistautumisterapian menetelmillä pyritään lisäämään ihmisen psyykkistä joustavuutta erilaisissa elämäntilanteissa ja lisäämään arkeen sellaisia tekoja, jotka lisäävät  hyvinvointia. Kognitiivisessa käyttäytymisterapiassa pyritään hahmottamaan ongelmallisiin käyttäytymismalleihin liittyvien hankalien ajatusten ja tunteiden muodostamia ketjuja sekä löytämään uusia, paremmin toimivia tapoja. Työskentelyyn liittyy usein harjoituksia ja kotitehtäviä, joiden tarkoitus on auttaa hyödyntämään vastaanotolla käsiteltyjä asioita arkeen.