Koulutus ja työnohjaus

Koulutan ja työnohjaan esim. psykologeja ja muita sote-alan ammattilaisia.

Koulutan erityisen mielelläni motivaatiosta ja elämäntapamuutoksista, oppimiseen ja oppilaitoshyvinvointiin liittyvistä teemoista sekä ammattilaisten omaan jaksamiseen liittyvistä teemoista. 

Kouluttajana olen keskusteleva ja osallistujia mukaan haastava. Mielestäni koulutukset on aina tärkeää suunnitella niin, että osallistujat saavat niistä konkreettista hyötyä käytännön työhönsä. 

Esimerkkejä toteutuneista koulutuksista ja luennoista:

  • Painonhallinnan psykologiaa – työkaluja asiakkaan elintapamuutoksen tukemiseen (luento lääkäreille)
  • Mieliala ja elämäntapamuutokset – miten tunnistaa asiakkaan terveysvalintoihin liittyvät psyykkiset tekijät (koulutus terveydenhuollon henkilöstölle)
  • KKT-menetelmiä koulupsykologin konsultatiiviseen työhön (koulutus koulupsykologeille)
  • Omien tunnereaktioiden ja jaksamisen huomioiminen asiakastyössä – kehollisia näkökulmia (oppilaitospsykologeille)

Työnohjausta tarjoan mielelläni esimerkiksi oppilashuoltohenkilöstölle tai opettajille, koska olen itsekin työskennellyt pitkään oppilaitoksissa. Oppilaitoksissa olen pitänyt myös ryhmiä ja luentoja opiskelijoille esim. opiskelutekniikoista, motivaatiosta ja uupumuksen ennaltaehkäisystä.